Bijsluiter / disclaimer 

Voorwoord

Elektrische-ketel is opgezet door enkele ‘vakbroeders uit de installatiewereld’ om u in heldere bewoording duidelijke informatie te geven over Elektrische ketels en bijkomstigheden.  

 

Helaas ontbreekt het ons momenteel aan tijd om u persoonlijk van advies te kunnen voorzien, dit soort verzoeken worden dan ook niet in behandeling genomen, onze verontschuldiging daarvoor.  Eigenlijk zit de reden, om tot deze website te komen, ook meteen in deze verontschuldiging: als het antwoord op uw vraag hier te vinden is, kunnen wij meer tijd vrij maken om installaties te maken. 

 

Lees onze site door en wellicht treft u daar de antwoorden op uw vragen.. of de algemene informatie die u zoekt. 

Voor persoonlijk advies verwijzen wij u graag door naar uw eigen installateur op de hoek.. of vraag een fabrikant naar namen van kundige installatiebedrijven in uw omgeving.

 

Deze website is mede tot stand gekomen dankzij deze bronnen:

 

 • RVO (Rijksoverheid)
 • Informatie van Mileu Centraal
 • Informatie van fabrikanten en leveranciers
 • Informatie van energie adviseurs
 • Informatie van installateurs
 • Informatie van  gebruikers
 • Landelijke statistieken
 • Praktijk ervaring van installateurs en service monteurs
 • Gastec, www.gastec.com
 • ISSO publicaties, Kennisinstituut voor de installatiesector; www.isso.nl
 • Kamer van Koophandel , www.kamervankoophandel.nl
 • KEMA, www.kema.nl
 • Kenteq, www.kenteq.nl
 • KIWA, www.kiwa.nl
 • NEN, www.nen.nl
 • Sterkin, www.erkendinstallateur.nl
 • Stichting Bouwkwaliteit (SBK), www.bouwkwaliteit.nl
 • Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI), www.erkendinstallatiebedrijf.nl
 • Stichting KBI,www.stichtingkbi.nl
 • Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector (KBI), www.kbi.nl
 • SWP, Stichting Warmtepompen, www.stichtingwarmtepompen.nl
 • UNETO-VNI Normen, www.uneto-vni.nl
 • VEWIN, www.vewin.nl
 • VROM, www.vrom.nl

Afbeeldingen

Een speciaal dankwoord gaat uit naar hen die afbeelingen beschikbaar hebben gesteld voor deze site, mede hierdoor is het verboden afbeeldingen van onze site over te nemen, deze toestemming kunnen wij dus ook niet altijd aan u verlenen omdat sommige afbeeldingen niet door ons zelf zijn gemaakt maar vriendelijk beschikbaar zijn gesteld door derden.

 

Link informatie

Het is u toegestaan om zonder aanvraag vanaf uw website een link naar onze website te maken.

 

Contact:

Gebruik hiervoor ons contactformulier.


Disclaimer:

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.  Immers techniek verandert met de dag, wij trachten deze wel bij te houden en passen daarom de inhoud ook regelmatig aan op basis van nieuwe vindingen of voortschrijdend inzicht.

Met namen energieprijzen veranderen nog al eens en zijn ook per leverancier net iets anders, om eventuele vergelijkingen op deze site goed te volgen gebruikt u het best uw eigen energieprijzen.
 

 • De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op onze website.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om uw verzoeken, uw bijdragen en uw link opgaaf zonder opgaaf van redenen te weigeren of beantwoorden.
 • De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
 • Rekenvoorbeelden op onze site bevatten aannames, richtgetallen en vuistregels maar zijn wel overwogen en realistisch opgesteld, doch niet tot op het allerlaatste detail uitgewerkt, dit om een en ander begrijpelijk en overzichtelijk te houden.
 • Wij doen geen aanbevelingen m.b.t. merk en type ketel. Wij trachten u heldere informatie te geven waardoor u weloverwogen een keuze kunt maken.
 • Advertenties op deze website worden geplaatst door Google, deze advertenties hebben geen enkel rechtstreeks verband met ons. Deze advertenties dragen bij in de kosten van beheer en onderhoud van deze website.

 

Elektrische-ketel.nl

Deze site is opgezet om u informatie te geven omtrent elektrische-cv ketels. De keuze voor een dergelijke ketel is namelijk niet altijd logisch en dient wel overwogen te worden genomen. Om u te behoeden voor hoge energie kosten leest u op deze site over de werking en het verbruik ten opzichte van andere systemen.

Wij wensen u veel lees plezier en een verstandige keuze.

 

Go to top

logo© woensdag 19 juni 2024

Pagina: Elektrische-ketel - Bijsluiter-disclaimer
Tags:disclaimer, privacy, cookies
Beschrijving: Disclaimer, privacy en cookies melding.